ထမင္းစားၾကတဲ့အခါ ေဆာင္ရန္/ ေရွာင္ရန္ အခ်က္ေလးေတြပါ...

ထမင္းစားၾကတဲ့အခါ ေဆာင္ရန္/ ေရွာင္ရန္ အခ်က္ေလးေတြပါ…

20/11/2022 admin 0

ထမင္းစားၾကတဲ့အခါ ေဆာင္ရန္/ ေရွာင္ရန္ အခ်က္ေလးေတြပါ… ထမင္းစား ၾကတဲ့အခါ ေဆာင္သင့္ ေရွာင္သင့္တဲ့ အျပဳအမူေတြကို ေလ့လာ သိရွိႏိုင္ေအာင္ စုစည္း တင္ျပထားပါတယ္။ အစာစားရင္ သတိယွဥ္ပါ။ လူတစ္ေယာက္ အစာစားပုံ အထူးသျဖင့္ ထမင္းစားပုံကို ၾကည့္ၿပီး ဒီလူရဲ႕ စ႐ိုက္သဘာဝကို ခန႔္မွန္းႏိုင္သလိုပဲ သူ႔ရဲ႕ ကံဇာတာ […]