ဗဟုသုတ မွတ္သားဖြယ္... နတ္ဝွက္သစ္ပင္ (သို့မဟုတ္) သိဒၶိဝင္ ကၽြန္းနက္အေၾကာင္း

ဗဟုသုတ မွတ္သားဖြယ္… နတ္ဝွက္သစ္ပင္ (သို့မဟုတ္) သိဒၶိဝင္ ကၽြန္းနက္အေၾကာင္း

12/11/2022 admin 0

ဗဟုသုတ မွတ္သားဖြယ္… နတ္ဝွက္သစ္ပင္ (သို့မဟုတ္) သိဒၶိဝင္ ကၽြန္းနက္အေၾကာင္း ကၽြန္းနက္ျဖစ္ေစ ကၽြန္းနက္အေဆာင္ျဖစ္ေစ ကၽြန္းနက္ပုတီးျဖစ္ေစ မသကၤာပါက၊ စစ္မစစ္ စမ္းသပ္လိုပါက ကၽြန္းနက္အသားကို မီးရွို့၍စမ္းသပ္နိုင္ပါသည္ မီးရွို့လိုက္ပါက ကၽြန္းနက္အစစ္ရဲ့ ျပာအေရာင္ဟာ ေရႊအိုေရာင္လိုလို ဝါဖန္႔ဖန္႔ အေရာင္မ်ိဳးကို ရရွိပါတယ္။ ျပာက.. ဝါဖန္႔ဖန္၊႔ ေရႊအိုေရာင္ ျဖစ္တိုင္းလည္း […]

ငွက္တစ္ေကာင္ရဲ႕ ဦးေခါင္းကနဲ႔ ဆင္တူတဲ့... ထူးဆန္းရွားပါးတဲ့ ငါးတစ္ေကာင္ကို ဖမ္းမိခဲ့

ငွက္တစ္ေကာင္ရဲ႕ ဦးေခါင္းကနဲ႔ ဆင္တူတဲ့… ထူးဆန္းရွားပါးတဲ့ ငါးတစ္ေကာင္ကို ဖမ္းမိခဲ့

12/11/2022 admin 0

ငွက္တစ္ေကာင္ရဲ႕ ဦးေခါင္းကနဲ႔ ဆင္တူတဲ့… ထူးဆန္းရွားပါးတဲ့ ငါးတစ္ေကာင္ကို ဖမ္းမိခဲ့ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ သဘာဝကမာၻႀကီး က တစ္ခါတစ္ရံမွာ လူသားမ်ား ကို အျပည့္အဝ ရွင္းျပလို႔ မရတဲ့ အံ့ဖြယ္ အမႈမ်ားနဲ႔ ျပည့္ေနပါတယ္ ။ ဥပမာအားျဖင့္… မၾကာေသးမီက ငါးရဲ႕ ပုံသ႑ာန္ဟာ ငါးၾကင္းလို ဆိုၾကေပမဲ့… […]