လူရာဝင္တဲ့သူေတြဟာ ဒီအခ်က္ေတြကို ပိုင္ဆိုင္ထားၾကတယ္

လူရာဝင္တဲ့သူေတြဟာ ဒီအခ်က္ေတြကို ပိုင္ဆိုင္ထားၾကတယ္…

21/11/2022 admin 0

လူရာဝင္တဲ့သူေတြဟာ ဒီအခ်က္ေတြကို ပိုင္ဆိုင္ထားၾကတယ္… လူရာဝင္တယ္ဆိုတာ သင္ လူဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ားနဲ႔ သိတာနဲ႔ မဆိုင္ဘူး၊ သင့္ကို သိတဲ့သူ ဘယ္ေလာက္ မ်ားမ်ားရွိတယ္ ဆိုတာက ပိုဆိုင္တတ္ပါတယ္။ ၿပီးရင္ ဒီလူေတြအားလုံးေကာ သင့္ကို အသိအမွတ္ျပဳပါရဲ႕လား၊ သင့္ရဲ႕ တည္ရွိမူေကာ သူမ်ားအတြက္ ဘယ္ေလာက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစလို႔လဲ၊ ဒါေတြအားလုံး ထည့္တြက္ၾကရမွာပါ။ […]