လမ္းဆက္ေလွ်ာက္ပါ... “တစ္ေန႔တစ္လံ ပုဂံဘယ္ေ႐ြ႕မလဲ”

လမ္းဆက္ေလွ်ာက္ပါ… “တစ္ေန႔တစ္လံ ပုဂံဘယ္ေ႐ြ႕မလဲ”

16/11/2022 admin 0

လမ္းဆက္ေလွ်ာက္ပါ… “တစ္ေန႔တစ္လံ ပုဂံဘယ္ေ႐ြ႕မလဲ” ျမန္မာစကားပုံတြင္…“တစ္ေန႔တစ္လံ ပုဂံဘယ္ေ႐ြ႕မလဲ” ဟူ၍ရွိပါသည္။ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ မည္မွ်ေဝးပါသနည္း။ မည္မွ်ေဝးသည္ဆိုေစ တစ္ေန႔ကို တစ္လံမွ်ပင္ေလွ်ာက္ကာ မွန္မွန္သြားၾကည့္ပါ။ ပုဂံက ဘယ္မွမေ႐ြ႕ပါ။ သူ႔ေနရာမွာသူရွိေနပါလိမ့္မည္။ ေ႐ြ႕ေနေသာ ကိုယ္က တစ္ေန႔ေရာက္ရမည္။ ပန္းတိုင္က ရွိကိုရွိေနသည္။ ေလွ်ာက္ကို ေလွ်ာက္ရမည္။ မေလွ်ာက္ဘဲမေရာက္။ ေလွ်ာက္ မွေရာက္ […]

ေခါင္းအုံး၊ ေမြ႕ယာ၊ ဖက္လုံး... ညစ္ေထးေနအာင္ အသံုးျပဳျခင္းရဲ႕ေနာက္ဆက္တြဲ အႏၱရာယ္

ေခါင္းအုံး၊ ေမြ႕ယာ၊ ဖက္လုံး… ညစ္ေထးေနအာင္ အသံုးျပဳျခင္းရဲ႕ေနာက္ဆက္တြဲ အႏၱရာယ္

16/11/2022 admin 0

ေခါင္းအုံး၊ ေမြ႕ယာ၊ ဖက္လုံး… ညစ္ေထးေနအာင္ အသံုးျပဳျခင္းရဲ႕ေနာက္ဆက္တြဲ အႏၱရာယ္ ကြၽန္မတို႔ ျမန္မာလူမ်ိဳးအေတာ္မ်ားမ်ား ဟာ ေခါင္းအုံး၊ ေမြ႕ယာ၊ ဖက္လုံး စတာေတြကို လဲမႈိ႕ မ်ားနဲ႔ျပဳလုပ္ၿပီးေတာ့ ေခါင္းအုံး တစ္လုံး၊ ဖက္လုံး တစ္လုံးကို အခ်ိန္အေတာ္အၾကာ အသုံးျပဳေလ့ ရွိၾကပါတယ္။ မႈိ႕ နဲ႔မွ ေအးတာ […]

လူခ်စ္လူခင္ေပါမ်ားတဲ့ သူေတြမွာ ေတြရေလ့ရွိတဲ့... အက်င့္ (၉) မ်ိဳး

လူခ်စ္လူခင္ေပါမ်ားတဲ့ သူေတြမွာ ေတြရေလ့ရွိတဲ့… အက်င့္ (၉) မ်ိဳး

16/11/2022 admin 0

လူခ်စ္လူခင္ေပါမ်ားတဲ့ သူေတြမွာ ေတြရေလ့ရွိတဲ့… အက်င့္ (၉) မ်ိဳး (၁) ျဖတ္မေျပာပဲ နားေထာင္ျခင္း သူတို႔ေတြက သင္စကားေျပာေနရင္… ဘယ္ေတာ့မွ ျဖတ္ေျပာေလ့ မရွိပါဘူး။ သင့္ခံစားခ်က္ေတြကို အမွန္တကယ္ စိတ္ရင္းနဲ႔ ေသေသခ်ာခ်ာကို နားေထာင္ပါတယ္။ သင္ေျပာတာကို စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႔ ၿပီးဆုံးတဲ့အထိ နားေထာင္ေလ့ ရွိပါတယ္။ (၂) […]