ဂ်ပန္ေရာက္ရင္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးေတြ မၾကိဳက္တဲ့ ဒီ ခ်က္ (၉) ခ်က္ကို ေရွာင္ပါ

ဂ်ပန္ေရာက္ရင္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးေတြ မၾကိဳက္တဲ့ ဒီ အခ်က္ (၉) ခ်က္ကို ေရွာင္ပါ

25/11/2022 admin 0

ဂ်ပန္ေရာက္ရင္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးေတြ မၾကိဳက္တဲ့ ဒီ အခ်က္ (၉) ခ်က္ကို ေရွာင္ပါ အခုေနာက္ပိုင္း ဂ်ပန္စာ ေလ့လာ သူေတြ၊ ဂ်ပန္မွာ ေက်ာင္းတက္ အလုပ္လုပ္ သူေတြ တျဖည္းျဖည္း မ်ားလာၿပီ ဆိုေတာ့… ကိုယ္လည္း တစ္ခ်ိန္ ဂ်ပန္ေရာက္ရင္ လုံ း၀ မလုပ္သင့္တဲ့ […]