အသုံးမက်တဲ့လူ မျဖစ္ေစနဲ႔... "သင္သြားရမယ့္လမ္း ႏွစ္လမ္းပဲ ရိွတယ္"

အသုံးမက်တဲ့လူ မျဖစ္ေစနဲ႔… “သင္သြားရမယ့္လမ္း ႏွစ္လမ္းပဲ ရိွတယ္”

28/11/2022 admin 0

အသုံးမက်တဲ့လူ မျဖစ္ေစနဲ႔… “သင္သြားရမယ့္လမ္း ႏွစ္လမ္းပဲ ရိွတယ္” အသက္ ၃၅ ႏွစ္ ျပည့္တဲ့အခ်ိန္ထိ သင္ဟာ ဘာတစ္ခုမွ် မပိုင္ေသးတဲ့အခါ ဘယ္သူမွ သင့္ကို သနားေနလိမ့္မယ္ မထင္နဲ႔။ ေစ်းကြက္ထဲ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေၾကာင့္ သင္က်ရႈံးခဲ့တဲ့ အခါမွာလည္း ဘယ္ၿပိဳင္ဘက္ကမွ သင့္ကို ကိုယ္ခ်င္းစာတယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ ေလွ်ာ့ေပးလိမ့္မယ္ […]