ေခြးလို မေနနဲ႕ သိုးလိုေန...(ေခြးက်င့္ေခြးႀကံ ႀကံၾကသူမ်ားအတြက္.)

ေခြးလို မေနနဲ႕ သိုးလိုေန…(ေခြးက်င့္ေခြးႀကံ ႀကံၾကသူမ်ားအတြက္.)

10/11/2022 admin 0

ေခြးလို မေနနဲ႕ သိုးလိုေန…(ေခြးက်င့္ေခြးႀကံ ႀကံၾကသူမ်ားအတြက္.) တခါတုန္းက ေတာကစား ထြက္လာေသာဘုရင္က ႐ြာအနီး ျမက္ခင္းတြင္ သိုးအုပ္ႀကီးကို ေတြ႕လိုက္ရ သျဖင့္ သူႏွင့္ အတူ ျမင္းစီးကာ ေဘးခ်င္းယွဥ္ လိုက္လာေသာ ပညာရွိ အမတ္ႀကီးကို ေမးလိုက္ေလသည္… “အမတ္ႀကီး ဘယ္မွာ ၾကည့္လိုက္ ၾကည့္လိုက္ သိုးေတြက […]

လယ္ယာလုပ္ၿပီး ၾကီးပြားခ်မ္းသာေနသူမ်ားႏွင့္ ႐ႊံ႕ေပ႐ုံသာ အဖက္တင္ေနတယ့္ ေ႐ႊျမန္မာျပည္က လယ္သမားမ်ား..

10/11/2022 admin 0

လယ္ယာလုပ္ၿပီး ၾကီးပြားခ်မ္းသာေနသူမ်ားႏွင့္ ႐ႊံ႕ေပ႐ုံသာ အဖက္တင္ေနတယ့္ ေ႐ႊျမန္မာျပည္က လယ္သမားမ်ား.. ကမာၻေပၚတြင္ လယ္လုပ္သူ လယ္သမားေတြ ႀကီးပြါးခ်မ္းသာေနတဲ့ႏိုင္ငံေတြ အမ်ားႀကီးရွိၾကပါတယ္။ လယ္သမားေတြ ႀကီးပြါးခ်မ္းသာဖို႔ဆိုတာကလည္း သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံေတြရဲ႕ စီးပြါးေရးစနစ္၊ ႏိုင္ငံေရးစနစ္၊ စက္မႈနည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စသျဖင့္ ဘက္ေပါင္းစုံနဲ႔ ပက္သက္ဆက္ႏြယ္ေနပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တည္ၿငိမ္လွတဲ့ ႏိုင္ငံေတြက စီးပြါးေရးတိုးတက္လာကာ စက္မႈနည္းပညာေတြလည္း တျဖည္းျဖည္းတိုးတက္လာတာပါပဲ။ […]