ကာေဘာ္လစ္ဆပ္ျပာ ​အသုံးျပဳသူတိုင္း သတိျပဳရမယ့္ အခ်က္

ကာေဘာ္လစ္ဆပ္ျပာ ​အသုံးျပဳသူတိုင္း သတိျပဳရမယ့္ အခ်က္

06/11/2022 admin 0

ကာေဘာ္လစ္ဆပ္ျပာ ​အသုံးျပဳသူတိုင္း သတိျပဳရမယ့္ အခ်က္ အပီီ အျပင္ ျငင္းေနၾကလိို႔ ခ်က္က် လက္က်ပဲ ေျပာ ပါ မယ္… ကာေဘာ္္လစ္ ဆပ္ျပာ ကို မ်က္ႏွာကို လုံးဝ မတိုက္ပါနဲ႔ … ကိုယ့္ မ်က္ႏွာ အသားရည္ ကိိုယ္တန္ဖိုး ထားရင္ေပါ့။ တိိုက္ေနတဲ့ […]

ေစ်းစစ္လို႔ရတဲ့ ေ႐ႊဆိုင္ေတြမွာ မဝယ္သင့္တဲ့ အခ်က္ (၅)ခ်က္...

ေစ်းစစ္လို႔ရတဲ့ ေ႐ႊဆိုင္ေတြမွာ မဝယ္သင့္တဲ့ အခ်က္ (၅)ခ်က္…

06/11/2022 admin 0

ေစ်းစစ္လို႔ရတဲ့ ေ႐ႊဆိုင္ေတြမွာ မဝယ္သင့္တဲ့ အခ်က္ (၅)ခ်က္… (1) ေ႐ႊဆိုင္ေတြမွာ ေ႐ႊဝယ္ဖို႔သြားတာဟာ… ေစ်းစစ္ဖို႔သြားတာ မဟုတ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေ႐ႊဆိုင္မွာ ေ႐ႊဝယ္ၾကတယ္ဆိုတာ… အာမခံခ်က္ရွိတဲ့ ေ႐ႊရည္ေကာင္းတဲ့ လက္ဝတ္ရတနာေတြကို ပစၥည္းမွန္ ေစ်းမွန္နဲ႔ ရခ်င္လို႔သာ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ မေမ့သင့္ဘူး။ ေစ်းဆစ္ႏိုင္မွ ေတာ္ကာက်မယ္ဆိုတဲ့ ဆိုင္ေတြဟာ… ေစ်းမွန္မေရာင္းတဲ့ […]