အသီးအရြက္စားတာနည္းရင္ က်န္းမာေရးမွာ ဘာေတြျဖစ္ႏိုင္လဲ...?

အသီးအရြက္စားတာနည္းရင္ က်န္းမာေရးမွာ ဘာေတြျဖစ္ႏိုင္လဲ…?

30/11/2022 admin 0

အသီးအရြက္စားတာနည္းရင္ က်န္းမာေရးမွာ ဘာေတြျဖစ္ႏိုင္လဲ…? သစ္သီးနဲ႔ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးက က်န္းမာေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္ပါတယ္။ သစ္သီးနဲ႔ ဟင္းသီးဟင္းရြက္အစားနည္းသူေတြက က်န္းမာေရး ျပႆနာေတြ ၾကဳံရ ႏိုင္ပါတယ္။ သစ္သီးနဲ႔ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ အစားနည္းသူေတြ ၾကဳံရတတ္တဲ့ က်န္းမာေရးျပႆနာအခ်ဳိ႕ကိုေဖာ္ျပထားပါတယ္။ (၁) ႏွလုံးက်န္းမာေရးျပႆနာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ အစားနည္းသူေတြက ႏွလုံးနဲ႔ ဆက္ႏြယ္တဲ့ […]

ကားေအာက္ပိုင္းက ျမည္သံေတြနဲ႕ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား...

ကားေအာက္ပိုင္းက ျမည္သံေတြနဲ႕ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား…

30/11/2022 admin 0

ကားေအာက္ပိုင္းက ျမည္သံေတြနဲ႕ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား… ( 1 ) စတီယာရင္ အေကြ႕ေတြမွာ ေရွ႕ဘီးေတြက “ေတာက္ေတာက္” ျမည္တာ… ဒူးဆစ္ အသံပါ။ ( 2 ) 50-60 km/h မွာ “ေလယာဥ္ပ်ံသံ” လိုမ်ိဳး ၾကားလာရရင္… Hub Ball ပဲ။ […]