ဓားတိုေနရင္ ဓားရွည္ မေတာင့္တနဲ႔ ေရွ႕တစ္လွမ္းတိုးခုတ္ပါ (အရမ္းႀကိဳက္လို႔ ထပ္ခါဖတ္မိတယ္..)

ဓားတိုေနရင္ ဓားရွည္ မေတာင့္တနဲ႔ ေရွ႕တစ္လွမ္းတိုးခုတ္ပါ (အရမ္းႀကိဳက္လို႔ ထပ္ခါဖတ္မိတယ္..)

01/11/2022 admin 0

ဓားတိုေနရင္ ဓားရွည္ မေတာင့္တနဲ႔ ေရွ႕တစ္လွမ္းတိုးခုတ္ပါ (အရမ္းႀကိဳက္လို႔ ထပ္ခါဖတ္မိတယ္..) အားနည္းခ်က္က အင္အားကို မခ်ိနဲ႔ေစဘူး… အားငယ္စိတ္ကသာ အားနည္းေစတာပါ။ ဆင္ေတြထဲမွာ အစြယ္ႏွစ္ေခ်ာင္းပါတဲ့ဆင္ကို စြယ္စုံဆင္လို႔ေခၚတယ္။ အစြယ္မပါတဲ့ဆင္ကို ဟိုင္းဆင္လို႔ေခၚတယ္။ ဟိုင္းဆင္က အစြယ္မပါေတာ့ ဘာလုပ္ရလဲဆိုေတာ့… ႏွာေမာင္းကို သန္ေအာင္လုပ္ရတယ္။သူ႔မွာ ႏွာေမာင္းပဲ အားကိုစရာရွိေတာ့တာကိုး။ ေတာထဲမွာ… စြယ္စုံဆင္နဲ႔ […]