ခံတြင္းပုတ္အနံ႕အတြက္ သံပုရာသီး တစ္လုံးပဲ လိုတာပါ... (ျပန္လည္ မွ်ေ၀ေပးလိုက္ပါသည္)

ခံတြင္းပုတ္အနံ႕အတြက္ သံပုရာသီး တစ္လုံးပဲ လိုတာပါ… (ျပန္လည္ မွ်ေ၀ေပးလိုက္ပါသည္)

11/11/2022 admin 0

ခံတြင္းပုတ္အနံ႕အတြက္ သံပုရာသီး တစ္လုံးပဲ လိုတာပါ… (ျပန္လည္ မွ်ေ၀ေပးလိုက္ပါသည္) ခံတြင္း ပုတ္ အနံ့ သည္ လူတေယာက္အတြက္ မိမိကိုယ္ကို ယုံၾကည္မူ႔ မဲ့ေစပါသည္။ ခံတြင္းအနံ့ မေကာင္းသူမ်ားသည္ လူအမ်ားၾကားတြင္ စကားေျပာဆိုရာတြင္ မိမိ၏ ပါးစပ္မွ အနံ့ေၾကာင့္ သူတပါးအား အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစသလို… မိမိကိုယ္တိုင္လည္း […]

ကေလးေတြကို ငယ္စဥ္ကတည္းက ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္... လမ္းၫႊန္ေပးႏိုင္မယ့္ အခ်က္... (၇) ခ်က္

ကေလးေတြကို ငယ္စဥ္ကတည္းက ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္… လမ္းၫႊန္ေပးႏိုင္မယ့္ အခ်က္… (၇) ခ်က္

11/11/2022 admin 0

ကေလးေတြကို ငယ္စဥ္ကတည္းက ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္… လမ္းၫႊန္ေပးႏိုင္မယ့္ အခ်က္… (၇) ခ်က္ သင့္ကေလးကို ငယ္စဥ္ကတည္းက ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးစြမ္းရည္ျပည့္ဝေအာင္ လမ္းၫႊန္ေပးထားတာက သူ႔ဘဝအတြက္ အမ်ားႀကီး အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ကေလးေတြက ေယဘုယ်အားျဖင့္… အေဖာ္ကို ခုံမင္တဲ့ သဘာဝ ရွိတတ္ၾကပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္… ကေလးေတြကို ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမွာ ဝင္ဆံ့သူျဖစ္ေစဖို႔ […]