ေခါင္းျပတ္သြားေပမဲ့ တစ္ႏွစ္ခြဲၾကာသည္အထိ မေသသည့္ ၾကက္

ေခါင္းျပတ္သြားေပမဲ့ တစ္ႏွစ္ခြဲၾကာသည္အထိ မေသသည့္ ၾကက္

22/02/2023 admin 0

ေခါင္းျပတ္သြားေပမဲ့ တစ္ႏွစ္ခြဲၾကာသည္အထိ မေသသည့္ ၾကက္ အေမရိကန္ ေကာ္လိုရာဒိုျပည္နယ္ Fruita တြင္ လယ္သမား တစ္ေယာက္သည္ သူ၏ ေယာကၡမ ၾကက္သားဟင္းျဖင့္ ထမင္းစားေစရန္ သူ၏ မိန္းမကို လယ္ထဲမွ ၾကက္တစ္ေကာင္ကို ဖမ္းခိုင္းလိုက္ပါတယ္။ သူ႔မိန္းမကလည္း ၅ လခြဲခန္႔ ရွိတဲ့ Wyandotte အမ်ိဳးအစား […]

မႏၲေလးေတာင္မွာ တကယ္ရိွခဲ့တယ္ဆိုတဲ့... ေႁမြႀကီးႏွစ္ေကာင္ရဲ႕ ရာဇဝင္

မႏၲေလးေတာင္မွာ တကယ္ရိွခဲ့တယ္ဆိုတဲ့… ေႁမြႀကီးႏွစ္ေကာင္ရဲ႕ ရာဇဝင္

22/02/2023 admin 0

မႏၲေလးေတာင္မွာ တကယ္ရိွခဲ့တယ္ဆိုတဲ့… ေႁမြႀကီးႏွစ္ေကာင္ရဲ႕ ရာဇဝင္ မႏၲေလးေတာင္ က ေႁမြႀကီး ႏွစ္ေကာင္ တစ္ကယ္ ရွိခဲ့သလား..? တစ္ကယ္ ရွိခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ ရာဇ၀င္က ဒီလိုပါ…။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုလိုနီေခတ္ ၁၂၆၆ ခုႏွ စ္၀န္းက်င္ေလာက္မွာ မႏၲေလးေျမာက္ျပင္က လင္းဇင္းရပ္ထဲမွာ ဦးေဘ ဆိုတဲ့ လူႀကီး […]