ေျမြဆိပ္အျပင္ အဆိပ္အားလံုးကို ႏိုင္တဲ့... ဟင္းငုတ္ပင္ ( ခ ) သခြပ္ပြင့္

ေျမြဆိပ္အျပင္ အဆိပ္အားလံုးကို ႏိုင္တဲ့… ဟင္းငုတ္ပင္ ( ခ ) သခြပ္ပြင့္

19/02/2023 admin 0

ေျမြဆိပ္အျပင္ အဆိပ္အားလံုးကို ႏိုင္တဲ့… ဟင္းငုတ္ပင္ ( ခ ) သခြပ္ပြင့္ ေယာအေခၚ ဟင္းခတ္ပြင့္… ဟင္းငုတ္ပင္(ခ)သခြပ္ပင္ကိုေဒသအလိုက္..။ ဟင္းဂုတ္ပင္ #ဟင္းခတ္ပင္ဟု ေခၚၾကသည္။ တစ္ႏိုင္ငံလုံးေပါက္သည္။ ႏွစ္ရွည္ပင္ႀကီး။ ပင္စည္တြင္ အေခါက္ အေပြးမရွိ။ အ႐ြက္အနည္းငယ္ ဝိုင္း။ အပြင့္အျဖဴေရာင္။ပဒိုင္းပြင့္ႏွင့္တူသည္။ တန္ခူးမွဝါဆိုလအထိပြင့္သည္။အသီးမွာေသးေသးရွည္ရွည္။ႏွစ္ေပခန႔္ရွိ။ ေဆးဘက္ ဝင္ပုံ… […]

ဘ၀မွာ ေငြေၾကး မေျပမလည္ ျဖစ္ရတဲ့ အဓိက အေၾကာင္းအရင္း...ဘ၀မွာ ေငြေၾကး မေျပမလည္ ျဖစ္ရတဲ့ အဓိက အေၾကာင္းအရင္း...

ဘ၀မွာ ေငြေၾကး မေျပမလည္ ျဖစ္ရတဲ့ အဓိက အေၾကာင္းအရင္း…

19/02/2023 admin 0

ဘ၀မွာ ေငြေၾကး မေျပမလည္ ျဖစ္ရတဲ့ အဓိက အေၾကာင္းအရင္း… တစ္ခါတုန္းက တိုင္းျပည္တစ္ျပည္မွာ အလြန္ ဆင္းရဲႏုံခ်ာတဲ့ သူဆင္းရဲ တစ္ေယာက္ရွိတယ္။ သူဟာ ေန႔စဥ္နဲ႔ရက္ဆက္ သူ႔မွာ ေငြမရွိလို႔ ဒီလို ဆင္းရဲႏုံခ်ာေနရတာ ျဖစ္တယ္ဆိုၿပီး တမႈိင္မႈိင္ တေတြေတြ လုပ္ေနတယ္။ တေန႔လည္းက်ေရာ… အဲ့ဒီတိုင္းျပည္မွ ာရွိတဲ့ […]