အာ႐ုံေၾကာ အားနည္းေနျပီဆိုရင္… ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ေရွ႕ေျပးလကၡဏာ (၇)ခ်က္

07/02/2023 admin 0

အာ႐ုံေၾကာ အားနည္းေနျပီဆိုရင္… ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ေရွ႕ေျပးလကၡဏာ (၇)ခ်က္ လူ႔ခႏၲာကိုယ္ရဲ႕အာ႐ုံ ေၾကာစနစ္ဟာ တကိုယ္လုံးကို ျဖန္႔ၾကက္ထားတာမို႔ အရမ္းကို အေရးပါပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကလည္း လႈပ္ရွားမႈက အစ ဦးေႏွာက္ ဉာဏ္ရည္ေတြ အထိကို သက္ေရာက္မႈ ႀကီးမားတာမို႔ အာ႐ုံေၾကာစနစ္ က်န္းမာေနဖို႔ လိုပါတယ္။ အာ႐ုံေၾကာ အားနည္းေနၿပီဆို… […]