ကံနိမ့္ေနလ်ွင္... ကံျမႇင့္နည္းမ်ား..

ကံနိမ့္ေနလ်ွင္… ကံျမႇင့္နည္းမ်ား..

09/02/2023 admin 0

ကံနိမ့္ေနလ်ွင္… ကံျမႇင့္နည္းမ်ား.. (1) မိဘအဝတ္အစား ေလွ်ာ္ပါ။ (2) မိဘ ကို ျပဳစုပါ။ (3) မိဘကို ေန႔စဥ္ ကန္ေတာ့ပါ။ (4) မိမိအိမ္ ကို သန္႔ရွင္းပါ။ (5) မိမိအိမ္ မ်က္ႏွာစာ ကို သန္႔ရွင္းပါ။ (6) ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္ သန္႔ရွင္းပါ။ […]

" ကတိ " ကို မထိန္းႏိုင္ရင္ အလြယ္မေပးပါနဲ႔...

” ကတိ ” ကို မထိန္းႏိုင္ရင္ အလြယ္မေပးပါနဲ႔…

09/02/2023 admin 0

” ကတိ ” ကို မထိန္းႏိုင္ရင္ အလြယ္မေပးပါနဲ႔… ခ်မ္းေအးတဲ့ ည တစ္ညမွာ သန္းႂကြယ္ သူေဌးႀကီး တစ္ေယာက္ က အျပင္မွာ… ဆင္းရဲသား အဘိုးႀကီး တစ္ေယာက္နဲ႔ ေတြ႕တယ္။ ကုတ္က်ႌ မဝတ္ဘဲ အျပင္မ ောေနတာ မေအးဘူးလား လို႔ ေမးတယ္။ […]