မေတာ္တဆ မွားယြင္းတီထြင္မိလိုက္ျပီး... ကမာၻေက်ာ္လာတဲ့ အစားအစာ (၇) ခု

မေတာ္တဆ မွားယြင္းတီထြင္မိလိုက္ျပီး… ကမာၻေက်ာ္လာတဲ့ အစားအစာ (၇) ခု

13/02/2023 admin 0

မေတာ္တဆ မွားယြင္းတီထြင္မိလိုက္ျပီး… ကမာၻေက်ာ္လာတဲ့ အစားအစာ (၇) ခု အခုတစ္ေခါက္ ေျပာျပေပးသြားမယ့္အေၾကာင္းအရာကေတာ့ မေတာ္တဆ မွားယြင္း တီထြင္မိလိုက္တဲ့ ကမာၻေက်ာ္ အစားအစာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လူသားေတြရဲ႕ သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ အမွားေပါင္းမ်ိဳးစုံ က်ဳးလြန္ခဲ့ၾကၿပီး အဲဒီထဲက အခုအမွားေတြကေတာ့ အမွားေကာင္းေတြလို႔ပဲ သတ္မွတ္ရမွာပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ မသိခဲ့ဘဲ […]