သင္ဟာ ခ်ိဳင္းလိမ္းဆီ (ROLL-ON) သုံးတဲ့သူဆိုရင္ ဒီအခ်က္ေတြကို သိထားသင့္တယ္ေနာ္...

သင္ဟာ ခ်ိဳင္းလိမ္းဆီ (ROLL-ON) သုံးတဲ့သူဆိုရင္ ဒီအခ်က္ေတြကို သိထားသင့္တယ္ေနာ္…

14/02/2023 admin 0

သင္ဟာ ခ်ိဳင္းလိမ္းဆီ (ROLL-ON) သုံးတဲ့သူဆိုရင္ ဒီအခ်က္ေတြကို သိထားသင့္တယ္ေနာ္… ဒီတစ္ခါမွာေတာ့ တစ္ကိုယ္ရည္သုံး ပစၥည္းတစ္ခု ျဖစ္တဲ့ ခ်ိဳင္းလိမ္းဆီ (Roll on) နဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး သိထားသင့္တဲ့ ေရွာင္ရန္၊ ေဆာင္ရန္ေတြအေၾကာင္း ေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္။ ေရခ်ိဳးၿပီး ခ်က္ခ်င္း ခ်ိဳင္းလိမ္းဆီ (Roll-on) ကို အသုံးမျပဳ […]