သားသမီးကို အရမ္းေတာ္ေစခ်င္တဲ့မိဘေတြ ဒီစာေလးကို ဖတ္ၾကည့္လိုက္ပါ

သားသမီးကို အရမ္းေတာ္ေစခ်င္တဲ့မိဘေတြ ဒီစာေလးကို ဖတ္ၾကည့္လိုက္ပါ…

24/02/2023 admin 0

သားသမီးကို အရမ္းေတာ္ေစခ်င္တဲ့မိဘေတြ ဒီစာေလးကို ဖတ္ၾကည့္လိုက္ပါ… သမီးကိုသူငယ္ခ်င္းေတြက အဆင့္၂၃ လို႔ ေခၚၾကတယ္။ သမီးတို႔အခန္းမွာ အတန္းသားေပါင္း (၅ဝ)ရွိတယ္။ စာေမးပြဲေျဖတိုင္း အဆင့္၂၃မွာ သမီးအၿမဲတမ္း ရွိေနခဲ့တယ္။ ၾကာလာတာနဲ႔အမွ် အဆင့္၂၃ ဆိုတဲ့ အေခၚဟာ သမီးရဲ႕နာမည္ေျပာင္တစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သလို သမီးကလည္း အလယ္အလတ္ေက်ာင္းသူ အဆင့္မွာပဲ ရွိေနခဲ့တယ္။ […]