ေတာထဲမွာ...နာမည္ေခၚရင္ မွတ္ထားၿပီးျပန္ေခၚတတ္တယ္ဆိုတဲ့ ယုံတမ္းစကားမ်ားနဲ႔ သင္းေခြခ်ပ္ေလးေတြအေၾကာင္း

ေတာထဲမွာ…နာမည္ေခၚရင္ မွတ္ထားၿပီးျပန္ေခၚတတ္တယ္ဆိုတဲ့ ယုံတမ္းစကားမ်ားနဲ႔ သင္းေခြခ်ပ္ေလးေတြအေၾကာင္း

20/04/2023 admin 0

ေတာထဲမွာ…နာမည္ေခၚရင္ မွတ္ထားၿပီးျပန္ေခၚတတ္တယ္ဆိုတဲ့ ယုံတမ္းစကားမ်ားနဲ႔ သင္းေခြခ်ပ္ေလးေတြအေၾကာင္း ေတာထဲမွာ နာမည္ေခၚရင္… သင္းေခြခ်ပ္က မွတ္ထားၿပီးျပန္ေခၚတယ္ ျပန္ထူးမိရင္​ေ သတတ္တယ္ဆိုတဲ့ ယုံတမ္းစကား… ႐ိုးမေပၚတက္ၿပီး သစ္ခုတ္ ဝါးခုတ္ၾကတဲ့သူေတြ အခ်င္းခ်င္း လူစုကြဲၾကတဲ့အခါ အူသံေပးၿပီး ဆက္သြယ္ၾကပါတယ္။ ေတာထဲမွာ နာမည္ မေခၚရဘူး။ ေခၚမိရင္… သင္းေခြခ်ပ္က မွတ္ထားၿပီး အဲဒီ […]