"ေ သခါနီးတြင္... ေက်ာ္ျဖတ္ရမည့္ စည္း သုံးတန္"

“ေ သခါနီးတြင္… ေက်ာ္ျဖတ္ရမည့္ စည္း သုံးတန္”

14/04/2023 admin 0

“ေ သခါနီးတြင္… ေက်ာ္ျဖတ္ရမည့္ စည္း သုံးတန္” (၁) ပထမ စည္း ေဝဒနာ ျပင္းထန္လာခ်ိန္ ဒီေတာင္ကို ေက်ာ္ႏိုင္ပါ့မလား ဆိုတဲ့ စည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ကိုယ္ေစာင့္ဘာဝနာေတြ ပြားမထားခဲ့ရင္ ငါ ေ သ ေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ အေတြးဝင္မယ္။ ေၾကာက္စိတ္ ဝင္ေတာ့မယ္… အဲ့ဒီ […]

ေယာက်ာ္းမ်ားေၾကာက္ၾကေသာ... မိန္းမအမ်ိဳးစားမ်ား

ေယာက်ာ္းမ်ားေၾကာက္ၾကေသာ… မိန္းမအမ်ိဳးစားမ်ား

14/04/2023 admin 0

ေယာက်ာ္းမ်ားေၾကာက္ၾကေသာ… မိန္းမအမ်ိဳးစားမ်ား ၾကည့္ရတာ စိတ္ဝင္စားၾကတဲ့အတြက္ ထပ္တင္လိုက္ပါတယ္။ ကြၽန္မလည္း ဒီ(၁၀)မ်ိဳးထဲက အနည္းဆုံး (၇) မ်ိဳးေလာက္ေတာ့ နည္းနည္းစီပါ ပါတယ္။ အခ်ိန္ယူၿပီး ဝင္ေရာက္ဖတ္ရႈူ႕တဲ့အတြက္လည္း ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။ ဘယ္လို မိန္းကေလးမ်ိဳးကို ေယာက္်ားမ်ား ေၾကာက္ၾကပါသလဲ။မိန္းကေလး တိုင္း (၁၀)မ်ိဳးထဲတြင္ တစ္မ်ိဳးမက ႏွစ္မ်ိဳးပါဝင္ေနမည္မွာ ဧကန္မလြဲပင္။ […]