မိဘမ်ား ကိုယ့္သားသမီးအေပၚမွာ တာ၀န္ေက်တယ္ဆိုတာ...

မိဘမ်ား ကိုယ့္သားသမီးအေပၚမွာ တာ၀န္ေက်တယ္ဆိုတာ…

03/04/2023 admin 0

မိဘမ်ား ကိုယ့္သားသမီးအေပၚမွာ တာ၀န္ေက်တယ္ဆိုတာ… ကိုယ့္ သားသမီးေပၚ တာ၀န္ေက်တယ္ ဆိုတာ… ေရာ့ ပိုက္ဆံ ဆိုၿပီး ပစ္ေပးလိုက္လို႔ ၿပီးတာ မဟုတ္ ။ သူတို႔ေလးေတြ ေမတၱာ ဆိုတာ ကို ခံစားတတ္ ေစဖို႔လည္း တာ၀န္ ေက်ရတယ္ ။ ေမတၱာ ကို […]

အိမ္ေထာင္ရွင္ မိန္းကေလးမ်ား ဒီအခ်က္ေတြနဲ႕ ၾကံဳရင္ ေယာကၡမကို ေက်းဇူးတင္ပါ...

အိမ္ေထာင္ရွင္ မိန္းကေလးမ်ား ဒီအခ်က္ေတြနဲ႕ ၾကံဳရင္ ေယာကၡမကို ေက်းဇူးတင္ပါ…

03/04/2023 admin 0

အိမ္ေထာင္ရွင္ မိန္းကေလးမ်ား ဒီအခ်က္ေတြနဲ႕ ၾကံဳရင္ ေယာကၡမကို ေက်းဇူးတင္ပါ… ကိုယ္ရဲ႕ အမ်ိဳးသားနဲ႔ ရန္ျဖစ္တိုင္း ကိုယ့္ကို လက္ မပါရင္ ၊ မ႐ိုက္ႏွက္ရင္၊ အၾကမ္း မဖက္ရင္ ေယာကၡမကို ေက်းဇူးတင္ပါ .. ။ (me.ကိုယ္လည္း သားကို ေသခ်ာ သြန္သင္ ရေတာ့မယ္ေပါ့) […]