မိုးႀကိဳးသြားဆိုတာ လူအမ်ားစုထင္သလို ေကာင္းကင္က ပစ္ခ်လိုက္တာ မဟုတ္ပါ...

မိုးႀကိဳးသြားဆိုတာ လူအမ်ားစုထင္သလို ေကာင္းကင္က ပစ္ခ်လိုက္တာ မဟုတ္ပါ…

16/04/2023 admin 0

မိုးႀကိဳးသြားဆိုတာ လူအမ်ားစုထင္သလို ေကာင္းကင္က ပစ္ခ်လိုက္တာ မဟုတ္ပါ… Fulgurite ဆိုတာဟာ ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္း ေျပာရရင္(မိုးႀကိဳးသြား) ကို ေခၚဆိုတာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ကေလးဘဝကေန သိခဲ့တာကေတာ့ မိုးႀကိဳးသြား ဆိုတာ (ပုဆိန္)နဲ႔ ဆင္တူတယ္လို႔ ေျပာၾကတယ္။ တကယ္တမ္း မိုးႀကိဳးသြားဆိုတာဟာ… ပုဆိန္နဲ႔လည္း မတူသလို.. ခြၽန္ထက္တဲ့ အရာနဲ႔ […]

ဘယ္ေသာအခါမွ မႀကီးပြား မတိုးတက္ ႏိုင္သည့္ သား သမီး အမ်ိဳးအစား ( ၁၁ )မ်ိဳး

ဘယ္ေသာအခါမွ မႀကီးပြား မတိုးတက္ ႏိုင္သည့္ သား သမီး အမ်ိဳးအစား ( ၁၁ )မ်ိဳး

16/04/2023 admin 0

ဘယ္ေသာအခါမွ မႀကီးပြား မတိုးတက္ ႏိုင္သည့္ သား သမီး အမ်ိဳးအစား ( ၁၁ )မ်ိဳး ( ၁ ) မိဘ ကို အိမ္ေစာင့္ ထားျခင္း ။ ( ၂ ) မိဘကေန အဝတ္ ေလွ်ာ္ဖြတ္ ေပး […]