ေတာင္သူဦးၾကီးမ်ားအတြက္... ေခ်း ( ၃ ) မ်ိဳးေဆာင္... အိုေအာင္မဆင္းရဲဘူး

ေတာင္သူဦးၾကီးမ်ားအတြက္… ေခ်း ( ၃ ) မ်ိဳးေဆာင္… အိုေအာင္မဆင္းရဲဘူး

15/04/2023 admin 0

ေတာင္သူဦးၾကီးမ်ားအတြက္… ေခ်း ( ၃ ) မ်ိဳးေဆာင္… အိုေအာင္မဆင္းရဲဘူး ႏြားေခ်းသည္…အ႐ြက္၊ ဝက္ေခ်းသည္…. ဉ၊ ၾကက္ေခ်းသည္.. အသီးအပြင့္ ဆိုတဲ့ ဆို႐ိုးစကားလည္ရွိပါတယ္ ႏြားေခ်းသည္ n.p.k. အဟာရဓာတ္ပါဝင္မႈႏူန္း ႏိုက္ထလိုဂ်င္ …1.10၊ ေဖာ့ဖရပ္ ………0.04၊ ပိုတက္စီယမ္ ….1.60 တို႔ ပါဝင္ပါတယ္။ […]

ႏွစ္ေကာင္ထဲက တစ္ေကာင္ေပ်ာက္သြားရင္... က်န္ခဲ့တဲ့တစ္ေကာင္က ပင္လယ္ေရေနာက္ေအာင္ ရွာတယ္ဆိုတဲ့ ကင္းဖို ကင္းမ (ေခၚ) ဗီလားေကာင္

ႏွစ္ေကာင္ထဲက တစ္ေကာင္ေပ်ာက္သြားရင္… က်န္ခဲ့တဲ့တစ္ေကာင္က ပင္လယ္ေရေနာက္ေအာင္ ရွာတယ္ဆိုတဲ့ ကင္းဖို ကင္းမ (ေခၚ) ဗီလားေကာင္

15/04/2023 admin 0

ႏွစ္ေကာင္ထဲက တစ္ေကာင္ေပ်ာက္သြားရင္… က်န္ခဲ့တဲ့တစ္ေကာင္က ပင္လယ္ေရေနာက္ေအာင္ ရွာတယ္ဆိုတဲ့ ကင္းဖို ကင္းမ (ေခၚ) ဗီလားေကာင္ ဗီးလား ကို စားသုံးရန္ သင့္၊ မသင့္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဒညႇင္းသီးကဲ့သို႔ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေပမဲ့ စားသုံးခ်င္သူေတြအတြက္ မၾကာခင္ Black Sea Seafood မွာ စတင္ […]