ေကာင္းလိုက္တဲ့ ဆုေတာင္း...

ေကာင္းလိုက္တဲ့ ဆုေတာင္း…

01/04/2023 admin 0

ေကာင္းလိုက္တဲ့ ဆုေတာင္း… တစ္ခါက အလြန္ခင္တဲ့ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္က ပင္လယ္ထဲကို သေဘၤာျဖင့္ ခရီးထြက္ခဲ့ပါတယ္…။ ဒါေပမယ့္ မုန္တိုင္းနဲ႔ ႀကဳံၿပီး သေဘၤာ ပ်က္သြားတာေၾကာင့္ ႏွစ္ေယာက္လုံး ေရကူးၿပီး ကြၽန္းတစ္ကြၽန္းေပၚကို ေရာက္လာၾကပါတယ္…။ ကြၽန္းေပၚေရာက္ေတာ့… သူတို႔ သူငယ္ခ်င္း ႏွစ္ေယာက္ ဘယ္သူ ပိုကံေကာင္းတယ္ဆိုတာ သိရေအာင္ ကြၽန္း […]