သၾကၤန္နီးလာၿပီမို႔... ဒုလႅဘရဟန္း ဝတ္ၾကမည့္သူမ်ား သတိျပဳစရာအခ်က္မ်ား...

သၾကၤန္နီးလာၿပီမို႔… ဒုလႅဘရဟန္း ဝတ္ၾကမည့္သူမ်ား သတိျပဳစရာအခ်က္မ်ား…

10/04/2023 admin 0

သၾကၤန္နီးလာၿပီမို႔… ဒုလႅဘရဟန္း ဝတ္ၾကမည့္သူမ်ား သတိျပဳစရာအခ်က္မ်ား… သၾကၤန္နီးလာၿပီမို႔ ဒုလႅဘ ရဟန္း ဝတ္ၾကမည့္သူမ်ား သိထား ေဆာင္ထား သင့္သည္။ ဒုလႅဘဟူသည္ ဒုလႅဘဟုဆိုလွ်င္ အခ်ိဳ႕က ခဏဝတ္ေသာ ရဟန္း၊ သာမေဏမ်ားကိုသာ ဆိုသည္ဟု အထင္ေရာက္တတ္ၾက၏။ အမွန္အားျဖင့္ ဒုလႅဘဟူသည္ ရခဲျခင္း၊ ခက္ခက္ခဲခဲ ရရွိျခင္းဟု အဓိပၸါယ္ရ၏။ […]