ဆရာႀကီး ဦးေအာင္သင္းရဲ႕ မွတ္သားဖြယ္ရာ စကားမ်ား

ဆရာႀကီး ဦးေအာင္သင္းရဲ႕ မွတ္သားဖြယ္ရာ စကားမ်ား

23/03/2023 admin 0

ဆရာႀကီး ဦးေအာင္သင္းရဲ႕ မွတ္သားဖြယ္ရာ စကားမ်ား မင္းတို႔ကို ငါက ႐ႊံ႕တုံး တစ္တုံးစီေပးမယ္.. မင္းတို႔ဘာလုပ္မလဲ… “ဆရာႀကီးကလည္းကြာ ေပးစရာရွားလို႔” လို႔ မေတြးနဲ႔ မင္းတို႔ကို ႐ႊံ႕တုံးပညာ ေပးမလို႔။ တစ္ေယာက္က… ဟာကြာ ႐ႊံ႕တုံးႀကီးဘာလုပ္ဖို႔လဲဆိုၿပီး ဒီအတိုင္းထားမယ္။ ႐ႊံ႕တုံးကို ဒီအတိုင္းထားေတာ့ ႐ႊံ႕တုံးပဲေပါ့။ တစ္ေယာက္က… ေလာက္စာလုံးမယ္ […]