မိန္းကေလးေတြ... ႐ြဲ႕ေျပာတတ္တဲ့ စကားအတည့္ေလးေတြ...

မိန္းကေလးေတြ… ႐ြဲ႕ေျပာတတ္တဲ့ စကားအတည့္ေလးေတြ…

21/03/2023 admin 0

မိန္းကေလးေတြ… ႐ြဲ႕ေျပာတတ္တဲ့ စကားအတည့္ေလးေတြ… လာမေခၚနဲ႔ !… အဲတာ ေခၚခိုင္းတာ.. မေခၚပဲေနၾကည့္ ေသေအာင္ စိတ္ဆိုးတယ္ ။ ေအးးး ရတယ္ေလ!… အဲတာ မရဘူးးး ၾကည့္ေန… ငါျပႆနာ ရွာျပမယ္ အဲ့လို.. ။ ၿပီးတာပဲ!… အဲ့တာ မၿပီးဘူး မေက်နပ္လို႔ေျပာတာ… ခဏေန […]