အခ်ိန္လြန္မွ ဆြမ္းေတာ္စြန႔္ျခင္းသည္ ငရဲႀကီးႏိုင္ပါသလား...? (ဗုဒၶဘာသာဝင္တိုင္း သိသင့္ပါတယ္)

အခ်ိန္လြန္မွ ဆြမ္းေတာ္စြန႔္ျခင္းသည္ ငရဲႀကီးႏိုင္ပါသလား…? (ဗုဒၶဘာသာဝင္တိုင္း သိသင့္ပါတယ္)

12/03/2023 admin 0

အခ်ိန္လြန္မွ ဆြမ္းေတာ္စြန႔္ျခင္းသည္ ငရဲႀကီးႏိုင္ပါသလား…? (ဗုဒၶဘာသာဝင္တိုင္း သိသင့္ပါတယ္) အရွင္ဘုရား တပည့္ေတာ္မ ေမးခ်င္တာေလး ရွိလို႔ပါဘုရား… အရွင္ဘုရား ေျဖေပးမယ္ဆိုရင္ တကယ္ကို ဝမ္းသာမိမွာပါ ဘုရား။ တပည့္ေတာ္မတို႔က အလုပ္ကို မနက္အေစာႀကီးသြား ညမိုးခ်ဳပ္မွ ျပန္ေရာက္ပါတယ္ ဘုရား။ အလုပ္ မသြားခင္မွာ ဆြမ္းေတာ္နဲ႔ ေသာက္ေတာ္ေရခ်မ္းကို အၿမဲကပ္လႉပါတယ္။ […]