ေန႔စဥ္ ျပဳလုပ္ေပးသင့္တဲ့ မ်က္စိကို အနားေပးတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား...

ေန႔စဥ္ ျပဳလုပ္ေပးသင့္တဲ့ မ်က္စိကို အနားေပးတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား…

04/03/2023 admin 0

ေန႔စဥ္ ျပဳလုပ္ေပးသင့္တဲ့ မ်က္စိကို အနားေပးတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား… ( ၁ ) မ်က္ေတာင္ တဖ်ပ္ဖ်ပ္ ခတ္တာ ကို ၂ မိနစ္ ေလာက္ လုပ္ေပး လိုက္ ပါ ။ အဲ့ဒါက မ်က္လုံး နား တဝိုက္မွာ ေသြးလွည့္ပတ္မႈ ေကာင္းေစပါတယ္။ […]

သေဘၤာပင္မ်ား အမပင္မ်ားျဖစ္ရန္... ျပဳလုပ္နည္း အဆင့္ ( ၃ ) ဆင့္သေဘၤာပင္မ်ား အမပင္မ်ားျဖစ္ရန္... ျပဳလုပ္နည္း အဆင့္ ( ၃ ) ဆင့္

သေဘၤာပင္မ်ား အမပင္မ်ားျဖစ္ရန္… ျပဳလုပ္နည္း အဆင့္ ( ၃ ) ဆင့္

04/03/2023 admin 0

သေဘၤာပင္မ်ား အမပင္မ်ားျဖစ္ရန္… ျပဳလုပ္နည္း အဆင့္ ( ၃ ) ဆင့္ ပထမ အဆင့္ 1. အသီး၏ ေအာက္ပိုင္း အျခမ္း မွ အေစ့မ်ား ကို ယူ ပါ ။ ဒုတိယ အဆင့္ 2. အေစ့မ်ားကို ေရစိမ္၍ […]