ဟက္ပီးနယူးရီးယား နဲ႕ သီေပါမင္းပါေတာ္မူ

ဟက္ပီးနယူးရီးယား နဲ႕ သီေပါမင္းပါေတာ္မူ

31/12/2022 admin 0

ဟက္ပီးနယူးရီးယား နဲ႕ သီေပါမင္းပါေတာ္မူ ဒီဇဘၤာ ၃၁ ရက္ေန႔ည ၁၂ နာရီ အလြန္ ပါေတာ္မူေသာ ျမန္မာခုႏွစ္ အမွတ္ရ လြယ္ကူေစရန္… ” ဦး ေကာင္း လိမ္ ထုတ္ သီေပါျပဳတ္ ” ဦး… ၁ ၊ ေကာင္း… ၂ […]

သင့္ဆီကို ကံေကာင္းျခင္းေတြ ေရာက္လာေတာ့မယ္ဆိုရင္... ဒီလို ေရွ႕ေျပးနိမိတ္ေတြ ျမင္ေတြ႕ရတတ္တယ္

သင့္ဆီကို ကံေကာင္းျခင္းေတြ ေရာက္လာေတာ့မယ္ဆိုရင္… ဒီလို ေရွ႕ေျပးနိမိတ္ေတြ ျမင္ေတြ႕ရတတ္တယ္

31/12/2022 admin 0

သင့္ဆီကို ကံေကာင္းျခင္းေတြ ေရာက္လာေတာ့မယ္ဆိုရင္… ဒီလို ေရွ႕ေျပးနိမိတ္ေတြ ျမင္ေတြ႕ရတတ္တယ္ လူတစ္ေယာက္ ကံေကာင္းလာေတာ့ မယ္ဆိုတာကို ဒီေရွ႕ေျပးနိမိတ္ေတြ ၾကည့္ၿပီး သိရွိႏိုင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာေတာ့ ကံေကာင္းျခင္းရဲ႕ နိမိတ္ကေကၤတေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အယူအဆ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေနပါတယ္။ အယူအဆအမ်ိဳးမ်ိဳးထဲ ကမွ… လူအမ်ားစု နားလည္လက္ခံ ယုံၾကည္ ထားတဲ့ […]

မိမိခႏၶာကိုယ္ကိုသတိထား ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး... ကိုယ္တြင္းေရာဂါမ်ားအား ခန္႔မွန္းျခင္း

မိမိခႏၶာကိုယ္ကိုသတိထား ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး… ကိုယ္တြင္းေရာဂါမ်ားအား ခန္႔မွန္းျခင္း

31/12/2022 admin 0

မိမိခႏၶာကိုယ္ကိုသတိထား ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး… ကိုယ္တြင္းေရာဂါမ်ားအား ခန္႔မွန္းျခင္း (၁) မနက္ေစာေစာ အိပ္ယာမွ ထရင္ ေဘးမေစာင္းပဲ ပက္လက္အေနအထားအတိုင္း ထၾကည့္လိုက္လို႔ ေမာမယ္ မထႏိုင္ဘူးဆိုရင္… အဆုတ္၊ ႏွလုံး ေရာဂါရွိႏိုင္သည္။ (၂) မနက္ အိပ္ယာထတြင္.. ေျခလက္မ်ား ထုံက်ဥ္သလိုလို၊ ေလးလံသလိုလို ျဖစ္ေနရင္… ဆီးခ်ိဳေရာဂါ၊ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ […]