လွ်ပ္စစ္ကားအေၾကာင္း သိလိုသူမ်ား အတြက္... လွ်ပ္စစ္ကားအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား

လွ်ပ္စစ္ကားအေၾကာင္း သိလိုသူမ်ား အတြက္… လွ်ပ္စစ္ကားအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား

15/12/2022 admin 0

လွ်ပ္စစ္ကားအေၾကာင္း သိလိုသူမ်ား အတြက္… လွ်ပ္စစ္ကားအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား Knowledge level ကို ပုံမွန္ ဓာတ္ဆီကားေတြနဲ႔ ထိေတြ႕မႈ ရွိတဲ့သူမ်ားအတြက္ ေရးသားထားပါတယ္။ ၁။ ကားဖြဲ႕စည္းပုံ လွ်ပ္စစ္ကားတစ္စီးမွာ ပုံမွန္ကားနဲ႔ ကြာျခားသြားတာက အင္ဂ်င္၊ ဂီယာ နဲ႔ ဆီတိုင္ကီ ေနရာမွာ ဘက္ထရီ နဲ႔ […]

Johnnie Walker ယမကာအေၾကာင္းႏွင့္ အေရာင္မ်ားအေၾကာင္း

မွတ္သားဖြယ္ရာ… Johnnie Walker ပုလင္းမွ အေရာင္မ်ားအေၾကာင္း

15/12/2022 admin 0

မွတ္သားဖြယ္ရာ… Johnnie Walker ပုလင္းမွ အေရာင္မ်ားအေၾကာင္း Johnnie Walker ဆိုရင္ မသိတဲ့သူ အင္မတန္မွရွားပါးပါလိမ့္မယ္။ Jonnie Walker ဟာ Red Label၊ Black Label၊ Double Black၊ Swing၊ Green Label၊ Gold Label၊ Platinum […]