ကေလးကို မနာလိုစိတ္ ကင္းေအာင္ ပ်ိဳးေထာင္ပါ...

ကေလးကို မနာလိုစိတ္ ကင္းေအာင္ ပ်ိဳးေထာင္ပါ…

04/12/2022 admin 0

ကေလးကို မနာလိုစိတ္ ကင္းေအာင္ ပ်ိဳးေထာင္ပါ… ရွင္သန္လာတဲ့ တစ္ေလွ်ာက္မွာ မနာလိုစိတ္ ရွိတဲ့သူေတြက ေၾကာက္စရာ အေကာင္းဆုံးပဲ။ မုန္းတယ္ဆိုတဲ့ ခံစားခ်က္ထက္ မနာလိုစိတ္ က ပို ပူေလာင္ၿပီး တစ္ပါးသူ ပ်က္စီးရာ ပ်က္စီးေၾကာင္းပဲ ျဖစ္ ေစ ခ်င္ တယ္။ မနာလိုစိတ္ သည္ […]

ဘဝမွာ အခက္အခဲေတြ ႀကဳံလာတိုင္း ေတာင္ဆိတ္ေတြကို သတိရလိုက္ပါ...

ဘဝမွာ အခက္အခဲေတြ ႀကဳံလာတိုင္း ေတာင္ဆိတ္ေတြကို သတိရလိုက္ပါ…

04/12/2022 admin 0

ဘဝမွာ အခက္အခဲေတြ ႀကဳံလာတိုင္း ေတာင္ဆိတ္ေတြကို သတိရလိုက္ပါ… ဘဝမွာ သေဘာအက်ဆုံး အေကာင္ေတြထဲက ေတာင္ဆိတ္ ပါတယ္ ။ သူတို႔ဟာ အႏၲရာယ္နဲ႔ ေနသားက် ေနတယ္ ။ တကယ္ေတာ့… သူတို႔မွာ ေမ်ာက္ေတြလို နီးရာကို ဖမ္းယူ ဆုပ္ကိုင္ဖို႔ အၿမီးနဲ႔ လက္ေတြ မပါဘူး…။ […]