ဘုရား ရွစ္ခိုးခ်ိန္ အိမ္ေျမာင္ စုပ္ထိုးျခင္း ဆိုသည္မွာ...

ဘုရား ရွစ္ခိုးခ်ိန္ အိမ္ေျမာင္ စုပ္ထိုးျခင္း ဆိုသည္မွာ…

03/12/2022 admin 0

ဘုရား ရွစ္ခိုးခ်ိန္ အိမ္ေျမာင္ စုပ္ထိုးျခင္း ဆိုသည္မွာ… ဘုရား ရွစ္ခိုးတိုင္း အၿမဲ ၾကားေနရေသာ အိမ္ေျမာင္ တို႔သည္ကား… အိမ္တြင္ ရွိေန တတ္ေသာ္လည္း စုပ္ထိုးသည့္ အခါတြင္ အေၾကာင္းမဲ့ စုပ္ထိုးျခင္း မျပဳလုပ္ တတ္ေပ။ အိမ္ေျမာင္ စုပ္ထိုးရသည့္ အေၾကာင္းအရင္း ၂ ခု […]

၀င္ေငြ ပိုရလာတဲ့အခါ ပိုသံုးျဖစ္ၾကလား...

၀င္ေငြ ပိုရလာတဲ့အခါ ပိုသံုးျဖစ္ၾကလား…

03/12/2022 admin 0

၀င္ေငြ ပိုရလာတဲ့အခါ ပိုသံုးျဖစ္ၾကလား… တစ္ခါတုန္းက သူေဌးႀကီးတစ္ေယာက္ဟာ သူ႔အလုပ္သမားေတြထဲက အေတာ္ဆုံး၊ အလုပ္အႀကိဳးစားဆုံးဆိုတဲ့ အလုပ္သမားႏွစ္ေယာက္ကို လစာတိုးေပးမယ္ဆိုၿပီး ေျပာတယ္။ အလုပ္သမားႏွစ္ေယာက္လည္း ေပ်ာ္သြားၿပီး… သူေဌးႀကီးကို ေက်းဇူးတင္စကား ဆိုတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူေဌးႀကီးက… “သိပ္လည္း ေက်းဇူးတင္မေနၾကနဲ႔ဦး… မင္းတို႔ ငါေမးတာကို ေျဖဦး၊ ​မင္းတို႔ေျဖတာ သေဘာက်မွ […]