လူရာဝင္တဲ့သူေတြဟာ ဒီအခ်က္ေတြကို ပိုင္ဆိုင္ထားၾကတယ္…

လူရာဝင္တဲ့သူေတြဟာ ဒီအခ်က္ေတြကို ပိုင္ဆိုင္ထားၾကတယ္
လူရာဝင္တဲ့သူေတြဟာ ဒီအခ်က္ေတြကို ပိုင္ဆိုင္ထားၾကတယ္

လူရာဝင္တဲ့သူေတြဟာ ဒီအခ်က္ေတြကို ပိုင္ဆိုင္ထားၾကတယ္…

လူရာဝင္တယ္ဆိုတာ သင္ လူဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ားနဲ႔ သိတာနဲ႔ မဆိုင္ဘူး၊ သင့္ကို သိတဲ့သူ ဘယ္ေလာက္ မ်ားမ်ားရွိတယ္ ဆိုတာက ပိုဆိုင္တတ္ပါတယ္။

ၿပီးရင္ ဒီလူေတြအားလုံးေကာ သင့္ကို အသိအမွတ္ျပဳပါရဲ႕လား၊ သင့္ရဲ႕ တည္ရွိမူေကာ သူမ်ားအတြက္ ဘယ္ေလာက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစလို႔လဲ၊ ဒါေတြအားလုံး ထည့္တြက္ၾကရမွာပါ။

လူရာဝင္ တယ္ ဆိုတာ သင္ လူဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ားနဲ႔ အဆက္အသြယ္ရွိတယ္၊ ဘယ္သူေတြနဲ႔ ထၼင္းအတူစားဖူးတယ္၊ လၻက္ရည္ အတူေသာက္ဖူးတယ္၊ ဘယ္ေလာက္အဆင့္ျမင့္တဲ့ ဟိုတယ္ ခန္းမစုေဝးပြဲေတြ သြားတက္ေရာက္ဖူးတယ္၊

ဘယ္လူႀကီး၊ ဘယ္မင္းသားနဲ႔ ဓါတ္ပုံအတူတြဲ႐ိုက္ဖူးတယ္၊ အဲဒါေတြ အားလုံးနဲ႔ သိပ္မသက္ဆိုင္ပါဘူး၊ အဲ…သင့္ကို လူဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား လိုလိုလားလား ဆက္ဆံတယ္၊ သင္ကို သူတို႔က စၿပီးလာမိတ္ဖြဲ႕တယ္၊ သင္နဲ႔ ေတာက္ေလွ်ာက္ အဆက္အသြယ္မပ်က္ ဆက္ဆံေနခ်င္ၾကတယ္။ ဒါေတြ ပိုအေရးပါပါတယ္။

လူရာဝင္တယ္ဆိုတာ သင္ လူဘယ္ေလာက္ကို အသုံးခ်ႏိုင္တယ္၊ လူဘယ္ေလာက္အေပၚ ၾသဇာ သက္ေရာက္တာနဲ႔ မသက္ဆိုင္ပါ။ အဲ…သင္ လူဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ားကို ကူညီဖူးတာနဲ႔ေတာ့
ပိုသက္ဆိုင္ပါတယ္။

လူရာဝင္တဲ့ လူမ်ားဟာ ေအာက္ပါ အရည္အေသြးမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ထားၾကပါတယ္…

၁။ ေနရာလဲၿပီး စဥ္းစားတတ္ျခင္း

သူမ်ားေနရာဝင္ၿပီး စဥ္းစားေပးတဲ့ အက်င့္မ်ိဳးျဖစ္တယ္။ တစ္ယူသန္ျခင္း၊ အတၱႀကီးျခင္း၊ ဗိုလ္က်ျခင္းကင္းသူမ်ားျဖစ္ၾကတယ္။

၂။ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဝင္ဆန႔္လြယ္ျခင္း

သတၱေလာကႀကီးဟာ ဘယ္လို တရားသေဘာနဲ႔ပဲျပည့္ဝေနပါေစ၊ ႀကီးႏိုင္ငယ္နင္း၊ ဝင္ဆန႔္ႏိုင္တဲ့တတၱဝါေနရာယူသြားတာ မ်ားပါတယ္။ လူသားေတြလည္း ဒီလိုပါပဲ၊

ေသေရးရွင္ေရး ျဖစ္ေလာက္ေအာင္ မရွင္ၿပိဳင္ရေပမဲ့ အရည္အေသြးထိန္းထားႏိုင္တဲ့ လူဟာ ရပ္တည္မူ ရွည္ၾကာသြားတာပါ။

၃။ သူမ်ား အေပၚ သေဘာထားႀကီးျခင္း

လူရာဝင္ၾကတဲ့ သူမ်ားဟာ သေဘာထား ႀကီးၾကပါတယ္။ ရက္ေရာၾကပါတယ္။ အေသးအဖြဲမွာ တြက္ကပ္မေနပါဘူး၊ သူတို႔ဟာ ကိစၥႀကီးႀကီးဆိုရင္ သတိဝိရိယနဲ႔ ကိုင္တြယ္ၾကတယ္။

မိမိကိုယ္မိမိ စည္းကမ္း ၾကပ္မတ္ႏိုင္သူမ်ားျဖစ္ၾကတယ္။ သူမ်ားအေပၚ ခြင့္လြတ္လြယ္တဲ့ သူမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ လူဆိုတာ စိတ္ရင္းခံ ေကာင္းမြန္ျခင္းဟာ ဉာဏ္ေကာင္းျခင္းထက္

အေရးႀကီးပါတယ္။ ဉာဏ္ေကာင္းျခင္း၊ ထက္ျမက္ျခင္းဟာေမြးရာပါျဖစ္တတ္ၿပီး စိတ္ရင္းခံ ေကာင္းမြန္ျခင္းဟာ ေ႐ြးခ်ယ္မူတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။

၄။ မိမိကိုယ္မိမိ ႏွိမ့္ခ် ေနထိုင္ျခင္း

Keep Low Profile ကို ဆိုလိုတာပါ။ သူတို႔ဟာ အေျပာထက္ အလုပ္ကို ဦးစားေပးၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကတယ္။ ၾကည့္တတ္တဲ့သူ ျမင္ပါလိမ့္မယ္။

Keep Low Profile ပုံစနဲ႔ ေနထိုင္ျခင္းျဖင့္ သူတို႔ဟာ ၿပိဳင္ဘက္ကို နည္းပါးေစပါတယ္၊ ရန္သူနည္းပါးေစပါတယ္။ လုပ္ေဖၚကိုင္ဘက္ေကာင္းေတြရွိေစႏိုင္ပါတယ္။

၅။ သူတစ္ပါးကို ရက္ရက္ေရာေရာ ခ်ီးမြမ္းျခင္း

ခ်ီးမြမ္းတတ္ပါ။ ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္း ခ်ီးမြမ္းတတ္ပါ။ ရက္ရက္ေရာေရာ ခ်ီးမြမ္းတတ္ပါ။ ခ်ီမြမ္းတတ္ျခင္းေၾကာင့္ သင္လူခ်စ္လူခင္ေပါမ်ားလာပါလိမ့္မယ္၊ ခ်ီးမြမ္းျခင္းနဲ႔ ဖားတတ္ျခင္း မတူညီပါ။

ခ်ီးမြမ္းျခင္းဟာ သူမ်ားေကာင္းကြက္ကို ေဖၚထုတ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းျဖစ္ၿပီး ဖားတတ္ျခင္းဟာ အက်ိဳးေမ်ာ္လို႔ ေညာင္ေရေလာင္းျခင္းသာျဖစ္တယ္။

၆။ ယဥ္ေက်းျခင္း၊

က်ေနာ္တို႔နဲ႔ ဆက္ဆံတဲ့ လူတိုင္း စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္က်ေနာ္တို႔မွာ တာဝန္မရွိပါ။ သူမ်ား စိတ္မခ်မ္းသာေအာင္ မလုပ္မိဖို႔ေတာ့ဆင္ျခင္ရပါလိမ့္မယ္။ ယဥ္ေက်းပါ။ ေအာက္မက်ိဳ႕ ပါႏွင့္၊

ရ။ မိမိကိုယ္မိမိ စမ္းစစ္တတ္ျခင္း၊

လူဆိုတာ သူမ်ားကို ပိုအစိုးမရတာမို႔ သူမ်ားအျပစ္ကို ထိုင္ေျပာေနရင္ ကိုယ့္အတြက္ အက်ိဳးမရွိပါ။ မိမိကိုယ္မိမိ စမ္းစစ္တတ္မွသာလ်င္ တစ္စတစ္စ ပိုမိုတိုးတက္သြားမွာပါ။

၈။ ေက်းဇူးတင္တတ္ျခင္း၊

ေက်းဇူးတင္ရင္ ေက်းဇူးရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးကို ခံစားရပါတယ္။ ေက်းဇူးရွင္ လုပ္ျခင္းထက္ ေက်းဇူးတင္တတ္တဲ့ လူကို ျဖစ္ေအာင္ႀကိဳးစားပါ။ တိုင္းျပည္တစ္ခုလုံး၊ အဖြဲ႕အစည္းတိုင္း ေက်းဇူးရွင္အျဖစ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ေနရင္ေတာ့ တိုးတက္ဖို႔ အဟန႔္အတားပါ။

၉ ။ အခ်ိန္တိက်ျခင္း၊

ကိုယ္သာ ေစာင့္ဆိုင္းတဲ့ လူျဖစ္ပါေစ၊ သူတစ္ပါးကို မေစာင့္ဆိုင္းေစပါႏွင့္၊ အခ်ိန္ကို ေလးစားျခင္းဟာ သူတစ္ပါးကို ေလးစားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ရာထူးႀကီးေလ အစည္းအေဝးကို ေနာက္က်မွ ေရာက္
တတ္ေလ ဆိုတဲ့ အက်င့္မ်ိဳးကို လူႀကီးေတြက စျပဳျပင္သင့္ပါတယ္။

၁၀။ မူမွန္စိတ္ကို ေမြးျမဴျခင္း၊

အနိစၥတရားဟာ သဘာဝလည္း ဟုတ္တယ္၊ ေၾကာက္စရာလည္းေကာင္းပါတယ္၊ မူမွန္စိတ္ကို ေမြးျမဴထားျခင္းျဖင့္ ေလာကဒဏ္ကိုပိုခံႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

၁၁။ သီးခံတတ္ျခင္း၊

ဘယ္ကိစၥႀကဳံႀကဳံ တည္ၿငိမ္ဖို႔ လိုပါတယ္၊ သီးခံတတ္ဖို႔ လိုပါတယ္၊ တစ္ခါတစ္ေလ သူမ်ားသင့္ကို ဘယ္လိုျမင္တယ္ဆိုတာ အေရးမႀကီးပါ၊ သင္ဘယ္လို အသက္ရွင္တယ္ဆိုတာ သူမ်ားနဲ႔ မသက္ဆိုင္ပါ။

သူမ်ားအၾကည့္၊ သူမ်ားအထင္ႀကီးအထင္ေသးမူကို သိပ္ဂ႐ုစိုက္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါ။ သူမ်ားကို သိပ္ဂ႐ုမစိုက္ရင္ သီးခံမူကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ပါတယ္။

၁၂။ ကတိတည္ျခင္း

ကတိေပး မလြယ္ပါေစနဲ႔၊ ကိုယ္လုပ္ႏိုင္တဲ့ အတိုင္းအတာကိုေလွ်ာ့ၿပီး ေျပာေပးပါ။ ကတိမတည္တဲ့ လူဟာ စီးပြားႀကီးႀကီးမားမားျဖစ္ဖို႔ ခက္ခဲတတ္ပါတယ္။

မူရင္းေရးသားသူအား ေလးစားစြာျဖင့္ ခရက္ဒစ္ ေပးပါသည္။ ျပန္လည္ မွ်ေ၀ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

Unicode

လူရာဝင်တဲ့သူတွေဟာ ဒီအချက်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြတယ်…

လူရာဝင်တယ်ဆိုတာ သင် လူဘယ်လောက်များများနဲ့ သိတာနဲ့ မဆိုင်ဘူး၊ သင့်ကို သိတဲ့သူ ဘယ်လောက် များများရှိတယ် ဆိုတာက ပိုဆိုင်တတ်ပါတယ်။

ပြီးရင် ဒီလူတွေအားလုံးကော သင့်ကို အသိအမှတ်ပြုပါရဲ့လား၊ သင့်ရဲ့ တည်ရှိမူကော သူများအတွက် ဘယ်လောက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေလို့လဲ၊ ဒါတွေအားလုံး ထည့်တွက်ကြရမှာပါ။

လူရာဝင် တယ် ဆိုတာ သင် လူဘယ်လောက်များများနဲ့ အဆက်အသွယ်ရှိတယ်၊ ဘယ်သူတွေနဲ့ ထ္မင်းအတူစားဖူးတယ်၊ လ္ဘက်ရည် အတူသောက်ဖူးတယ်၊ ဘယ်လောက်အဆင့်မြင့်တဲ့ ဟိုတယ် ခန်းမစုဝေးပွဲတွေ သွားတက်ရောက်ဖူးတယ်၊

ဘယ်လူကြီး၊ ဘယ်မင်းသားနဲ့ ဓါတ်ပုံအတူတွဲရိုက်ဖူးတယ်၊ အဲဒါတွေ အားလုံးနဲ့ သိပ်မသက်ဆိုင်ပါဘူး၊ အဲ…သင့်ကို လူဘယ်လောက်များများ လိုလိုလားလား ဆက်ဆံတယ်၊ သင်ကို သူတို့က စပြီးလာမိတ်ဖွဲ့တယ်၊ သင်နဲ့ တောက်လျှောက် အဆက်အသွယ်မပျက် ဆက်ဆံနေချင်ကြတယ်။ ဒါတွေ ပိုအရေးပါပါတယ်။

လူရာဝင်တယ်ဆိုတာ သင် လူဘယ်လောက်ကို အသုံးချနိုင်တယ်၊ လူဘယ်လောက်အပေါ် သြဇာ သက်ရောက်တာနဲ့ မသက်ဆိုင်ပါ။ အဲ…သင် လူဘယ်လောက်များများကို ကူညီဖူးတာနဲ့တော့
ပိုသက်ဆိုင်ပါတယ်။

လူရာဝင်တဲ့ လူများဟာ အောက်ပါ အရည်အသွေးများကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြပါတယ်…

၁။ နေရာလဲပြီး စဉ်းစားတတ်ခြင်း

သူများနေရာဝင်ပြီး စဉ်းစားပေးတဲ့ အကျင့်မျိုးဖြစ်တယ်။ တစ်ယူသန်ခြင်း၊ အတ္တကြီးခြင်း၊ ဗိုလ်ကျခြင်းကင်းသူများဖြစ်ကြတယ်။

၂။ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဝင်ဆန့်လွယ်ခြင်း

သတ္တလောကကြီးဟာ ဘယ်လို တရားသဘောနဲ့ပဲပြည့်ဝနေပါစေ၊ ကြီးနိုင်ငယ်နင်း၊ ဝင်ဆန့်နိုင်တဲ့တတ္တဝါနေရာယူသွားတာ များပါတယ်။ လူသားတွေလည်း ဒီလိုပါပဲ၊

သေရေးရှင်ရေး ဖြစ်လောက်အောင် မရှင်ပြိုင်ရပေမဲ့ အရည်အသွေးထိန်းထားနိုင်တဲ့ လူဟာ ရပ်တည်မူ ရှည်ကြာသွားတာပါ။

၃။ သူများ အပေါ် သဘောထားကြီးခြင်း

လူရာဝင်ကြတဲ့ သူများဟာ သဘောထား ကြီးကြပါတယ်။ ရက်ရောကြပါတယ်။ အသေးအဖွဲမှာ တွက်ကပ်မနေပါဘူး၊ သူတို့ဟာ ကိစ္စကြီးကြီးဆိုရင် သတိဝိရိယနဲ့ ကိုင်တွယ်ကြတယ်။

မိမိကိုယ်မိမိ စည်းကမ်း ကြပ်မတ်နိုင်သူများဖြစ်ကြတယ်။ သူများအပေါ် ခွင့်လွတ်လွယ်တဲ့ သူများဖြစ်ကြပါတယ်။ လူဆိုတာ စိတ်ရင်းခံ ကောင်းမွန်ခြင်းဟာ ဉာဏ်ကောင်းခြင်းထက်

အရေးကြီးပါတယ်။ ဉာဏ်ကောင်းခြင်း၊ ထက်မြက်ခြင်းဟာမွေးရာပါဖြစ်တတ်ပြီး စိတ်ရင်းခံ ကောင်းမွန်ခြင်းဟာ ရွေးချယ်မူတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။

၄။ မိမိကိုယ်မိမိ နှိမ့်ချ နေထိုင်ခြင်း

Keep Low Profile ကို ဆိုလိုတာပါ။ သူတို့ဟာ အပြောထက် အလုပ်ကို ဦးစားပေးကြသူများဖြစ်ကြတယ်။ ကြည့်တတ်တဲ့သူ မြင်ပါလိမ့်မယ်။

Keep Low Profile ပုံစနဲ့ နေထိုင်ခြင်းဖြင့် သူတို့ဟာ ပြိုင်ဘက်ကို နည်းပါးစေပါတယ်၊ ရန်သူနည်းပါးစေပါတယ်။ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဘက်ကောင်းတွေရှိစေနိုင်ပါတယ်။

၅။ သူတစ်ပါးကို ရက်ရက်ရောရော ချီးမွမ်းခြင်း

ချီးမွမ်းတတ်ပါ။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ချီးမွမ်းတတ်ပါ။ ရက်ရက်ရောရော ချီးမွမ်းတတ်ပါ။ ချီမွမ်းတတ်ခြင်းကြောင့် သင်လူချစ်လူခင်ပေါများလာပါလိမ့်မယ်၊ ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ ဖားတတ်ခြင်း မတူညီပါ။

ချီးမွမ်းခြင်းဟာ သူများကောင်းကွက်ကို ဖေါ်ထုတ် အသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီး ဖားတတ်ခြင်းဟာ အကျိုးမျော်လို့ ညောင်ရေလောင်းခြင်းသာဖြစ်တယ်။

၆။ ယဉ်ကျေးခြင်း၊

ကျနော်တို့နဲ့ ဆက်ဆံတဲ့ လူတိုင်း စိတ်ချမ်းသာအောင်ကျနော်တို့မှာ တာဝန်မရှိပါ။ သူများ စိတ်မချမ်းသာအောင် မလုပ်မိဖို့တော့ဆင်ခြင်ရပါလိမ့်မယ်။ ယဉ်ကျေးပါ။ အောက်မကျို့ ပါနှင့်၊

ရ။ မိမိကိုယ်မိမိ စမ်းစစ်တတ်ခြင်း၊

လူဆိုတာ သူများကို ပိုအစိုးမရတာမို့ သူများအပြစ်ကို ထိုင်ပြောနေရင် ကိုယ့်အတွက် အကျိုးမရှိပါ။ မိမိကိုယ်မိမိ စမ်းစစ်တတ်မှသာလျင် တစ်စတစ်စ ပိုမိုတိုးတက်သွားမှာပါ။

၈။ ကျေးဇူးတင်တတ်ခြင်း၊

ကျေးဇူးတင်ရင် ကျေးဇူးရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးကို ခံစားရပါတယ်။ ကျေးဇူးရှင် လုပ်ခြင်းထက် ကျေးဇူးတင်တတ်တဲ့ လူကို ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါ။ တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံး၊ အဖွဲ့အစည်းတိုင်း ကျေးဇူးရှင်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်နေရင်တော့ တိုးတက်ဖို့ အဟန့်အတားပါ။

၉ ။ အချိန်တိကျခြင်း၊

ကိုယ်သာ စောင့်ဆိုင်းတဲ့ လူဖြစ်ပါစေ၊ သူတစ်ပါးကို မစောင့်ဆိုင်းစေပါနှင့်၊ အချိန်ကို လေးစားခြင်းဟာ သူတစ်ပါးကို လေးစားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ရာထူးကြီးလေ အစည်းအဝေးကို နောက်ကျမှ ရောက်
တတ်လေ ဆိုတဲ့ အကျင့်မျိုးကို လူကြီးတွေက စပြုပြင်သင့်ပါတယ်။

၁၀။ မူမှန်စိတ်ကို မွေးမြူခြင်း၊

အနိစ္စတရားဟာ သဘာဝလည်း ဟုတ်တယ်၊ ကြောက်စရာလည်းကောင်းပါတယ်၊ မူမှန်စိတ်ကို မွေးမြူထားခြင်းဖြင့် လောကဒဏ်ကိုပိုခံနိုင်ပါလိမ့်မယ်။

၁၁။ သီးခံတတ်ခြင်း၊

ဘယ်ကိစ္စကြုံကြုံ တည်ငြိမ်ဖို့ လိုပါတယ်၊ သီးခံတတ်ဖို့ လိုပါတယ်၊ တစ်ခါတစ်လေ သူများသင့်ကို ဘယ်လိုမြင်တယ်ဆိုတာ အရေးမကြီးပါ၊ သင်ဘယ်လို အသက်ရှင်တယ်ဆိုတာ သူများနဲ့ မသက်ဆိုင်ပါ။

သူများအကြည့်၊ သူများအထင်ကြီးအထင်သေးမူကို သိပ်ဂရုစိုက်စရာ အကြောင်းမရှိပါ။ သူများကို သိပ်ဂရုမစိုက်ရင် သီးခံမူကို အထောက်အကူ ဖြစ်ပါတယ်။

၁၂။ ကတိတည်ခြင်း

ကတိပေး မလွယ်ပါစေနဲ့၊ ကိုယ်လုပ်နိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာကိုလျှော့ပြီး ပြောပေးပါ။ ကတိမတည်တဲ့ လူဟာ စီးပွားကြီးကြီးမားမားဖြစ်ဖို့ ခက်ခဲတတ်ပါတယ်။

မူရင်းရေးသားသူအား လေးစားစွာဖြင့် ခရက်ဒစ် ပေးပါသည်။ ပြန်လည် မျှဝေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*